Projekt ekologiczny pt. „Moje miejsce na Ziemi”

Uczniowie klasy 7b z wychowawcą Panią Anetą Adamczyk odbyli wycieczkę 29.03.2022r. do Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Wodnika 7 na zajęcia, warsztaty ekologiczne z leśnikiem na temat „Roli drzew w życiu człowieka”, wysłuchali wykładu o drzewach, ekosystemie, chorobach drzew występujących w Polsce i na świecie, zadawali pytania, wyszli na spacer w okolice Biblioteki posłuchać o drzewach, obejrzeć je, przytulić się do nich, a także wsadzili tuje pod Biblioteką Miejską. Wycieczka była bardzo ciekawa, udana, uczniowie podziękowali Panu leśnikowi za jego trud i pracę na rzecz środowiska naturalnego. Bardzo dziękujemy Pani Danucie Kaczmarek, kierownik Biblioteki Miejskiej za zorganizowanie interesująych zajęć, a Panu leśnikowi z Nadleśnictwa Brzeziny za ciekawą i cenną lekcję ekologii.


Written by 

Rafał Migowski