Ważne informacje

Obiady

Obiady w SP184 będą dostępne od 12.09.2022. Jak dotychczas warunkiem korzystania dziecka z obiadu jest podpisanie umowy z Przedszkolem nr 231. Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie umowy do przedszkola.

umowa – obiady

Inne

– oświadczenie – pływanie
– oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu
-oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu – przykład

Świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Załącznik do oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe