Ważne informacje

Obiady

Obiady w SP184 będą dostępne od 12.09.2022. Jak dotychczas warunkiem korzystania dziecka z obiadu jest podpisanie umowy z Przedszkolem nr 231. Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie umowy do przedszkola.

umowa – obiady

Inne

– oświadczenie – pływanie
– oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu
-oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu – przykład

Świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Załącznik do oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe

Obiady

W roku szkolnym 2019/2020
opłaty za obiady wynoszą 3,50 zł.

Tak jak do tej pory należy za nie zapłacić przelewem na konto Przedszkola Miejskiego nr 231.
Wydawanie obiadów odbywać się będzie od 9 września 2019r.

Tego dnia zostaną one wydane tylko tym osobom, które
do piątku (6 września)
podpiszą umowę z przedszkolem.