Uwaga

Listy osób zakwalifikowanych na półkolonie letnie (na I, II i III turnus) zostały wywieszone w szkole obok portierni.

Written by 

Rafał Migowski