Szkolny konkurs informatyczny

Włączając się w obchody
„Dnia Bezpiecznego Internetu”

organizujemy

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

„Bądź bezpieczny w Internecie”

REGULAMIN:

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bądź bezpieczny w Internecie”
  i jest zwany dalej: Konkursem.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV, V, VI i VII
  Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi.
 3. Organizatorem konkursu jest Pan Krzysztof Dzierbicki
  – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych.
 4. Konkurs jest organizowany pod patronatem Dyrektora SP 184 w Łodzi.
 5. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu zagadnienia będącego tematem konkursu z wykorzystaniem technik komputerowych:
 • Uczniowie klas IV przedstawiają temat konkursu w postaci hasła promującego bezpieczeństwo w Internecie z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego.
 • Uczniowie klas V przedstawiają temat konkursu w postaci komiksu z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego.
 • Uczniowie klas VI przedstawiają temat konkursu w postaci prezentacji multimedialnej w programie PREZI, PowerPoint, Keynote, prezentacje Google inne.
 • Uczniowie klas VII przedstawiają temat konkursu w postaci animacji komputerowej w aplikacji Scratch 2.

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
 • Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci i młodzieży informatycznie uzdolnionej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera oraz urządzeń przenośnych z dostępem do ogólnoświatowej sieci WEB.
 • Włączenie młodzieży w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
 • Promowanie technologii komputerowych.
 • Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
 • Wyzwolenie ducha rywalizacji.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ – WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • hasło promujące bezpieczeństwo w Internecie – wydruk format A4
 • komiks – wydruk format A3
 • prezentacja multimedialna – plik prezentacji zapisany pod nazwą nazwisko_konkurs lub link do prezentacji przesłany mailem na adres konkurs@sp184lodz.edu.pl
 • Uczniowie klas VII przedstawiają temat konkursu w postaci animacji komputerowej w aplikacji Scratch 2 – udostępnionej na stronie
  mit.edu

KRYTERIA OCENY PRAC.

 1. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prace, będą brać pod uwagę:
 • Wartość merytoryczną pracy,
 • Sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu).
 • Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
 • Stronę artystyczną pracy.
 • Techniczną jakość pracy.

TERMINY.

 • Prace należy wykonać do 23 lutego 2018 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2018 r.

NAGRODY.

 • Nagroda rzeczowa i dyplom za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach.
 • Dyplomy za zajęcie II i III miejsca.
 • Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień.
 • Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie szkoły.

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN