Rada Rodziców

Zapraszamy serdecznie
w dniu 23.10.2018 r.
o godz. 18:15
na krótkie zebranie
Rady Rodziców