Stypendium szkolne dla dziecka

U W A G A      R O D Z I C E !!!

Jeśli w  rodzinie miesięczny dochód netto  na 1 osobę nie przekracza 514 można ubiegać się o stypendium szkolne dla dziecka – ucznia naszej szkoły.

Wnioski  są do pobrania u pedagoga (pok. 102A).

Wypełniony  wniosek wraz z zaświadczeniami o zarobkach, przyznanych zasiłkach bądź bezrobociu należy złożyć również u pedagoga
w nieprzekraczalnym terminie:  do 15 września.