Sukces naszych fotografików

S U K C E S    N A S Z Y C H    F O T O G R A F I K Ó W
w  VI   edycji   Konkursu   Fotograficznego
„Fotografujemy Nasze Miasto”

w kategorii ciekawe miejsca w Łodzi

I miejsce

Karolina Kocik
………………………………………………………………………………………..

II miejsce

Amelia Kasierska
………………………………………………………………………………………..

w y r ó ż n i e n i a

Nikola Kocik   Emil Eustachiewicz   Jakub Bartczak
………………………………………………………………………………………..

w kategorii przyroda

I miejsce

 Julia Ganc                         Tomek Łaziński
………………………………………………………………………………………..

III miejsce

Julia Zawadzka

GRATULUJEMY
i
życzymy dalszych sukcesów

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN