Sukces w Ogólnopolskim Konkursie

w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Historyczno – Informatycznego

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

praca multimedialna autorstwa Janka Kaczmarka została wyróżniona

GRATULUJEMY!!!