Obiady

W roku szkolnym 2019/2020
opłaty za obiady wynoszą 3,50 zł.

Tak jak do tej pory należy za nie zapłacić przelewem na konto Przedszkola Miejskiego nr 231.
Wydawanie obiadów odbywać się będzie od 9 września 2019r.

Tego dnia zostaną one wydane tylko tym osobom, które
do piątku (6 września)
podpiszą umowę z przedszkolem.