Projekt etwinning

Uczniowie klas 1-3 oraz 4b i 7b w dniach 17.02- 8.03.2020r.
będą realizować projekt

Znajdźmy wspólny język… ojczysty

koordynowany przez panią Edytę Malinowską.
Jego celem jest podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.