UWAGA – Konkurs Informatyczno – Przyrodniczy

„Zwierzęta Chronione Regionu Łódzkiego”

na prezentację multimedialną

chętni do udziału uczniowie z klas 6- 8 zgłaszają się …

do mnie w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 25 lutego
zgłoszenia wyłącznie na platformie TEAMS

W dniu 26 określę termin konsultacji.

informacje o terminie oddania prac oraz szczegóły dotyczące konkursu
przekażę zainteresowanym uczniom na spotkaniu organizacyjnym na TEAMS

Krzysztof Dzierbicki


Etapy konkursu:

 1. Etap szkolny

Podczas konsultacji zostaną wyłonione dwie osoby, których prace zostaną zgłoszone do etapu drugiego.
uczestników wyłoni komisja szkolna

 1. Etap Łódzki

Wymagania dotyczące prezentacji

 • Zawartość merytoryczna – zgodna z tematem konkursu (odpowiedni dobór materiału).
 • Zamieszczenie własnych refleksji dotyczących tematu.
 • Tytuł prezentacji zgodny z tematyką konkursu.
 • Spis treści (zastosowanie hiperłączy).
 • Kompozycja – spójność, logika prezentacji.
 • Estetyka i przejrzystość.
 • Oryginalność i wrażenia artystyczne.
 • Forma prezentacji – wykorzystane środki przekazu, dodatkowe efekty audiowizualne, rozwiązania graficzne.
 • Wykorzystanie własnego materiału zdjęciowego, filmowego i dźwiękowego.
 • Prezentacja powinna być zrozumiała dla odbiorców na poziomie szkoły podstawowej.
 • Podczas pracy nad prezentacją uczniowie powinni korzystać z różnych źródeł wiedzy i podać je w bibliografii.
 • Prezentacja multimedialna powinna składać się maksymalnie z 50 slajdów.
  Zapisana jako „pokaz programu PowerPoint” z rozszerzeniem pps.

Zapraszam do kontaktu nauczyciel informatyki _ Krzysztof Dzierbicki

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN