Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w klasie 5a

      W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 uczniowie klasy 5a uczestniczyli w kole z języka angielskiego „Czas na angielski” prowadzonym przez Aleksandrę Jaśkiewicz. Lekcje odbywały się w ramach projektu unijnego, zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.
      Zajęcia dały uczniom możliwość rozwijania uzdolnień i umiejętności językowych, w tym mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania. Celem głównym zajęć było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim. Dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu, uczniowie utrwalili i poszerzyli słownictwo i zagadnienia gramatyczne oraz usystematyzowali zdobytą wiedzę. Poznali liczne ciekawostki o otaczającym ich świecie oraz wiele faktów dotyczących kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Część zajęć, została przeprowadzona zdalnie, co pomogło uczniom udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i tworzenie prac w programach internetowych. Co najważniejsze, podczas lekcji uczniowie dobrze się bawili, co sprawiło, że nauka przychodziła im z dużą łatwością i przyjemnością.
Dziękujemy uczniom klasy 5a za aktywny i systematyczny udział w zajęciach!
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć.

Written by 

Rafał Migowski