Z wizytą u Seniorów

     Podaruj uśmiech seniorowi”-zrób kartkę i zakładkę do książki na Dzień Seniora. To akcja mająca na celu poprawne wchodzenie w relacje ze starszymi osobami, kształcenie prawidłowej postawy i współczucia wobec osób starszych oraz zwiększenie świadomości wśród uczniów wobec różnych etapów życia każdego człowieka.
    Pomysłodawcami całej akcji były nauczycielki ze świetlicy: Grażyna Gliścińska, Anna Podeszwa, Izabela Siedlecka i Katarzyna Stawiszyńska, które chciały aby dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe przygotowały i ofiarowały kartki i zakładki do książek seniorom z okazji ich święta. Dzieci razem z nauczycielami odwiedziły pobliski Klub Seniora przy ul.Tatarakowej w Łodzi. Kartki z życzeniami zostały również wysłane seniorom ze Spółdzielczego Domu Kultury w Wieluniu.
    Nasz miły gest z pewnością wywołał uśmiech i radość, co niewątpliwie wpłynie na ich samopoczucie.


Written by 

Rafał Migowski