Fotorelacja z apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja