Informacja dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych 

Bardzo prosimy o niezwłoczne dostarczenie do szkoły wewnętrznej karty zgłoszenia dziecka.

Umożliwi to sprawdzenie, czy proces rejestracji został prawidłowo zakończony i dziecko widnieje w systemie.