Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w naszej szkole został doposażony
kwotą  4166zł
w ramach dotacji celowej  ze środków
budżetu państwa
otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

Rada Rodziców

Zapraszamy serdecznie
w dniu 23.10.2018 r.
o godz. 18:15
na krótkie zebranie
Rady Rodziców