Konkurs Historyczno – Informatyczny

Zapraszamy uczniów klas 6 i 7
do udziału w międzyszkolnym konkursie
Historyczno – Informatycznym

„Witaj majowa jutrzenko – Konstytucja 3 Maja”

Przebieg konkursu:

 • przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programu Power Point lub pakietu Open Office na podany powyżej temat (Konstytucja 3 Maja),
 • zapisanej w jednym z formatów: ppt / pptx, pps / ppsx, odp;
 • prezentacja powinna być opracowana indywidualnie lub przez co najwyżej dwóch uczniów;
 • w prezentacji należy podać źródło, z którego pochodzą materiały, np. adres strony internetowej, tytuł i autora książki;
 • praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów;
 • na końcowym slajdzie powinny znaleźć się dane autorów prezentacji, takie jak: imię i nazwisko, szkoła, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna;
 • na Wasze prace czekamy do 10 kwietnia 2018 r. (prace należy przesłać w postaci pliku na adres e-mail konkurs@sp184lodz.edu.pl lub osobiście do nauczyciela informatyki Pana K. Dzierbickiego)

 

Kryteria oceniania:

 • zgodność treści prezentacji z tematem konkursu,
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
 • oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
 • estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autorów,
 • dobór odpowiednich narzędzi, efektów,
 • pomysłowość,
 • oprawa graficzna i dźwiękowa.

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.

do udziału w konkursie zapraszają nauczyciele:

Historii

 • Pani Dyrektor Ewa Kowalska-Fisiak
 • Pani Aneta Adamczyk

Informatyki

 • Pan Krzysztof Dzierbicki

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN