NIEBIESKIE ŁÓDECZKI

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w SP 184

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – obchodzonego 2 kwietnia – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 184 wspierają podopiecznych Centrum Diagnozy i Terapii Navicula w Łodzi

podarkami przygotowanymi samodzielnie w ramach koła plastycznego (Małgorzata Nycz) i zajęć na świetlicy (m.in.: Agnieszka Słabosz, Jolanta Słomińska, Katarzyna Skowrońska, Katarzyna Stawiszyńska).

W dniu 10 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Naviculi przy ul. Cedry 2 odbyło się uroczyste przekazanie prezentów podopiecznym fundacji. Szkołę reprezentowały trzy uczennice z koła plastycznego – Wiktoria Kunicka (4b),  Oliwia Redlicka (4b) i  Weronika Wnuk (7b). Dziewczęta miały możliwość uczestniczenia w zajęciach w oddziale szkolnym.  Dzięki temu mogły zobaczyć jak funkcjonują i uczą się osoby z autyzmem. Poznały zupełnie inny sposób pracy na lekcji, ciekawe narzędzia i karty pracy oraz zapoznały się z graficznym systemem komunikowania się nauczyciela z uczniem. Zobaczyły zajęcia plastyczne organizowane dla młodzieży oraz zajęcia ruchowe dla grupy przedszkolnej. Bezpośrednie poznanie dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zobaczenie innego sposobu uczenia się było wartościowym doświadczeniem dla uczennic, rozbudziło ich ciekawość i  nauczyło większej tolerancji dla inności. Opiekę nad całym działaniem sprawowała psycholog – Izabela Szafarczyk, która od dawna współpracuje z Naviculą i Politechniką Łódzką przy projektach urządzeń wspierających głównie terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. U każdej osoby objawia się trochę inaczej, dlatego też każda z osób z taką samą diagnozą może charakteryzować się bardzo różnym zachowaniem i innym poziomem swoich możliwości.  Z uwagi na to mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm nie jest chorobą i nie widać go na pierwszy rzut oka. Jest raczej innym, od naszego, sposobem postrzegania świata i myślenia. Niestety część nietypowych zachowań  może być odczytywane, jako niegrzeczne, lekceważące bądź wrogie. Objawy zaburzeń ze spectrum autyzmu widoczne są w zakresie relacji społecznych, komunikowania się z innymi, zabawie i często także w sztywnych wzorach zachowań.

Wciąż nie dysponujemy dokładnymi danymi, co do liczby osób
z autyzmem w Polsce. Opierając się na danych z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach Europejski, w Ameryce i Azji można stwierdzić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej. Większa świadomość społeczeństwa dotycząca autyzmu przyczynia się do co raz częstszych badań w tym kierunku, a to z kolei skutkuje zwiększeniem ilości rozpoznań.  Z uwagi na powyższe, w placówkach edukacyjnych jest coraz więcej dzieci i młodzieży z tym zaburzeniem. Warto wspomnieć, że względu na duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu psychospołecznym i brak jednolitego systemu zapewniającego dobre wsparcie osobom z zaburzeniami ze spectrum autyzmu wśród uczniów mogą pojawić się jednostki z nasilonymi zaburzeniami zachowania
i z niepełnosprawnością intelektualną bądź z  lekkimi trudnościami społecznymi
z ponadprzeciętnymi zdolnościami poznawczymi.

Obecnie każdy pedagog, nauczycieli i rodzic powinien  znać podstawowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, mieć świadomość jak może funkcjonować taka jednostka oraz wiedzieć gdzie warto szukać pomocy i wsparcia w sytuacji gdy zaniepokoją go jakieś zachowania u dziecka. Istnieje wiele organizacji i fundacji działających w tym obszarze, m.in.:

Na koniec chciałabym polecić kilka filmów, seriali, nagrań opowiadających
o osobach z zaburzeniami ze spectrum autyzmu:

Zachęcam do poszerzania wiedzy w  zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu,
a przede wszystkim do spojrzenia na dzieciaki i dorosłych z ASD z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas.

Izabela Szafarczyk
psycholog

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN