PRAWOMOCNI

„Każdy ma prawo być mocnym w prawie”

15 marca jest ogólnopolskim dniem Edukacji Prawniczej, ale dla Nas jeden dzień, to za mało. Dlatego też ogłaszamy kwiecień miesiącem Edukacji Prawniczej w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi.
Każda klasa przygotowuje do 27 kwietnia 2018r. kącik prawniczy lub gazetkę klasową dotycząca interesującego zagadnienia z obszaru prawa.  Najciekawsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.
Pogadanki i zajęcia dla klas z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich i bezpieczeństwa są realizowane na bieżąco przez psychologa i pedagoga szkolnego. Niemniej jednak tym razem, to wychowawcy wprowadzą uczniów w tą problematykę podczas godziny wychowawczej i zachęcą ich do samodzielnego poszukiwania informacji. Abyśmy mogli dobrze uczyć jak postępować zgodnie z prawem, to i my wciąż musimy aktualizować swoją wiedzę. W dniu 17 kwietnia 2017 roku odbędzie się spotkanie rady pedagogicznej z prawnikiem.
Dodatkowo, w ramach obchodów miesiąca Edukacji Prawnej zaplanowano przygotowanie specjalnej tablicy informacyjnej dla rodziców z podstaw prawa.

Już dziś zachęcamy wszystkich chętnych do wspierania działań, aktywnego uczestnictwa i zwiększania swojej świadomości prawnej.

Koordynatorzy działań:

  • Mariola Rżanek – pedagog
  • Izabela Szafarczyk – psycholog

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN