3 maja

30 kwietnia uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w akademii z okazji
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Apel przygotowała p. Monika Sikora i p. Aneta Pęczkowska.

Ojczyzna powinna być czymś ważnym dla każdego człowieka, jest przecież tylko jedna.

Podczas uroczystości uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób doszło
do uchwalenia konstytucji, kogo uważa się za jej twórców, co zawierała. Treść tego dokumentu świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej polskich patriotów, był przecież drugą konstytucją na świecie.

Szczególne wrażenie na uczestnikach apelu zrobił taniec wykonany przez uczennice klasy VIb, które w symboliczny sposób przedstawiły dzieje kolejnych zaborów. Całość uzupełniały wzruszające utwory muzyczne zaśpiewane przez członków szkolnego chóru oraz prezentacja multimedialna zawierająca obrazy z historii naszego kraju.

Dzięki akademii uczniowie zapamiętają, że konstytucja ta wprowadzała prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę. Dzieło Sejmu Wielkiego pozostanie na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby, mądrości Polaków.