Rada Pedagogiczna

odbędzie się
w poniedziałek 26 sierpnia
o godzinie 10:00
w jadalni.