Próbny egzamin

18 listopada 2019 r.
w naszej szkole
został przeprowadzony
Próbny egzamin….

ósmoklasisty z matematyki. Czas jego trwania to 100 minut.

Egzamin miał na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności oraz sposobów ich rozwiązywania.

Próbny egzamin będzie sprawdzony i oceniony przez nauczycieli uczących matematyki w naszej szkole. Aby uzyskać obiektywne i miarodajne wyniki, będzie sprawdzany według zasad zawartych Kluczu odpowiedzi przygotowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN