Zabawy sportowe

We wtorek 17 grudnia uczniowie klasy 1d…

wraz z rodzicami wzięli udział w zabawach sportowych na sali gimnastycznej. Miały one na celu rozwijanie pozytywnych stosunków między dziećmi, rodzicami i wychowawcą. Wszyscy z angażowaniem brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych jak i grach zespołowych.

Dziękuję Rodzicom za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania.

[WRGF id=7666]