ZBIÓRKA DARÓW DLA DOMU DZIECKA

Zbiórka darów dla domu dziecka

Jesienią ubiegłego roku przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla podopiecznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci mieszczącego się w Łodzi  przy ul. Zbocze 2a. Liczba zebranych rzeczy była przeogromna, okazaliście Państwo wielkie serce i wsparcie dzieciom. Serdecznie dziękuję w imieniu Pana Dyrektora Domu Dziecka oraz swoim jako organizatorki akcji za nieocenione zaangażowanie. Dzięki Państwa ofiarności mali podopieczni przez cały rok będą korzystać z cennych darów. 

Katarzyna Czarnecka