Konkurs z wiedzy o II wojnie światowej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 nasi uczniowie…

brali udział w konkursie wiedzy o II wojnie światowej dla klas VI-VIII zorganizowanym przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Partnerami konkursu było: Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Uczeń Jan Leszczyński z klasy VIIa otrzymał w konkursie wyróżnienie, serdecznie gratulujemy wiedzy z okresu II wojny światowej oraz sukcesu.

Nauczyciele:Aneta Adamczyk, Sylwia Stolińska.