Quizy historyczne.

Uczestnicy koła historycznego…

bardzo chętnie przygotowywali  w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 quizy o tematyce historycznej, przeprowadzali je na zajęciach dodatkowych oraz na lekcjach historii. Wszyscy aktywni uczniowie zostali nagrodzeni ocenami . Gratuluje kreatywności i pomysłowości autorom quizów.

 

Aneta Adamczyk