Informacja Dyrektora Szkoły

Zgodnie z poleceniem Pani Prezydent Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2019 r.

„Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”

oraz
wytycznymi Wydziału Edukacji UMŁ
zawieszamy koszenie terenów zielonych SP 184 w Łodzi aż do odwołania.

W razie pytań proszę o kontakt
z panem Maciejem Riemer
p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urząd Miasta Łodzi.