Kurs młodszego ratownika

Kurs na młodszego ratownika WOPR organizowała Szkoła Pływania,
Aquarius dla uczniów klas 6-8 naszej szkoły.

Uczestniczyło w nim 20 osób.

Wszyscy zdali egzamin, który dzielił się na:

teoretyczny- obejmujący wiedzę z pierwszej pomocy, obowiązki ratownika i budowę kąpielisk nad różnymi akwenami wodnymi.

praktyczny – umiejętność holowania osoby tonącej różnymi sposobami. pływania pod wodą, akcji ratowniczej ze sprzętem ratowniczym i bez.

Written by 

Rafał Migowski