Przedstawienie Zemsty

Uczniowie klas 6…

i jeden przedstawiciel klasy czwartej zaprezentowali komedię Aleksandra Fredry „Zemsta”

Prace nad przedstawieniem trwały od stycznia br. z małymi przerwami spowodowanymi absencją niektórych aktorów wynikających z licznych,  trapiących zespół chorób, lub innych losowych przyczyn. Ale jak mawiali starożytni „fortuna coronat opus” przedsięwzięcie udał się doprowadzić do końca. Premiera odbyła się 30 maja.