U pana pszczelarza

Dnia 13 czerwca
uczniowie klas Ia i Ic udali się na wycieczkę
do Pasieki w Lipce…

u pana pszczelarza Dariusza Serafińskiego.
Poznawaliśmy życie pszczół, które pozwalają na na życie na naszej planecie. Każdy z nas degustował miód.
Zobaczyliśmy pasiekę, usłyszeliśmy rozmowę owadów oraz poznaliśmy królową pszczół.