3A na zajęciach na PŁ

Jeszcze przed wakacjami uczniowie klasy III a
wytężają umysł na zajęciach na politechnice.