Ostatni dzień w szkole

Ósmoklasiści żegnają się z nami…