Projekt „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej
– pt.  „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

W tej edycji uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.
Cele projektu:
-wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
-uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
-działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
-rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
-zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Written by 

Rafał Migowski