Półkolonie w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi w realizuje pakiet rozszerzony półkolonii,
za który obowiązują następujące opłaty:

· 60 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach (300 zł za tydzień) – cena obowiązuje za pierwszy i drugi tydzień półkolonii (dwa turnusy),

· 75 zł za jeden dzień pobytu (375 zł za tydzień) – cena obowiązuje za trzeci i każdy kolejny turnus półkolonii.

Termin wpłat -od 22.05.2023 r. do 07.06.2023 r. (do godziny 12.00)

Numer rachunku bankowego: Bank Pekao 62124010371111001109127346

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu – LATO 2023 w SP 184.

Przypominamy, że w celu dokończenia rejestracji należy wypełnić kartę kwalifikacyjną (link do karty) i dostarczyć ją do szkoły w terminie 3 dni roboczych – od poniedziałku 22 maja do środy 24 maja.

Written by 

Rafał Migowski