Półkolonie – przypomnienie

Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi w realizuje pakiet rozszerzony półkolonii,
za który obowiązują następujące opłaty:

· 60 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach (300 zł za tydzień) – cena obowiązuje za pierwszy i drugi tydzień półkolonii (dwa turnusy),

· 75 zł za jeden dzień pobytu (375 zł za tydzień) – cena obowiązuje za trzeci i każdy kolejny turnus półkolonii.

Prosimy o niezwłoczne dokonywanie wpłat:

Numer rachunku bankowego: Bank Pekao 62124010371111001109127346

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu – LATO 2023 w SP 184.

  • 26.06-30.06.2023r.- pierwszy turnus,
  • 03.07-07.07.2023r.- drugi turnus,
  • 10.07-14.07.2023r. – turnus dodatkowy

karta kwalifikacyjna (link do karty)

Written by 

Rafał Migowski