Przypominamy, że we wtorek 7 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 odbędzie się w naszej szkole sprawdzian uzdolnień językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej. Jest on w formie pisemnej i będzie trwał 60 minut. Uczniowie zgłaszają się na test z ważną legitymacją szkolną i długopisem. Test odbędzie się w stołówce szkolnej.

Written by 

Rafał Migowski